PRODUKTY:
Recykláty

 

 


 

                                                              

Suťové recykláty

r0_8s.jpgRecyklát 0-4, 0-10 (podsítní frakce)
Materiál je svými vlastnostmi velmi vhodný pro použití do náspů tělesa komunikace, k záspům inženýrských sítí, obsypům kabelů, vodovodů, kanalizačních řadů. Materiál je dobře zhutnitelný na maximální objemové hmotnosti při vlhkosti blízké optimální vlhkosti podle ČSN721006.
r8_32s.gifRecyklát 4-32, 8-32, 8-50 (střední frakce)
Vynikající násypový materiál pro vytváření podkladní vrstvy, pro náspy tělesa komunikací, aktivní zóny komunikací podle ČSN 721002. Materiál je možné používat pro konstrukční betony třídy A podle ČSN 732400. Produkt odpovídá třídě A dle ČSN 721512.
r32_64s.gifRecyklát 32-63, 32-100 (nadsítní frakce)
Tento produkt je vhodný pro použití na stavby komunikací V.třídy, obslužných lesních a polních cest. Dále jako mezerovitý materiál pro zásypy a vytváření drenážních vrstev. Materiál je možné použít pro konstrukční betony třídy A podle ČSN 732400. Jako umělé kamenivo odpovídá třídě B dle ČSN 721512.
              

Betonové recykláty

r0_8b.jpgRecyklát betonový 0-4, 0-10 (podsítní frakce)
Materiál je svými vlastnostmi velmi vhodný pro použití do náspů tělesa komunikace, k zásypům inženýrských sítí, spárování nebo podklad na zámkovou dlažbu, obsypům kabelů, vodovodů, kanalizačních řadů. Materiál je dobře zhutnitelný na maximální objemové hmotnosti při vlhkosti blízké optimální vlhkosti podle ČSN721006.
r8_32b.jpgRecyklát betonový 16-32 (střední frakce)
Střední frakce betonového recyklátu nacházejí své uplatnění jako náhrada štěrku při vytváření podkladových a podsypových vrstev, u nichž je vyžadována vyšší pevnost než pro standardní suťový recyklát.Pro každou objednávku tohoto materiálu necháváme zhotovit aktuální atesty. <

 

© Michal Smolík All Rights Reserved.