business staffVÍTEJTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH!
Recyklační dvůr zajišťuje výkup, uložení, mezioperační skladování a vlastní recyklaci stavebních odpadů drcením a tříděním na frakce.

Současně zajišťuje prodej a nakládku recyklátu pro odběratele.

Ekologicky zpracováváme stavební a demoliční odpad

beton
cihly
tašky a keramické výrobky
směsi nebo oddělené frakce betonu
kamenivo

Stavební a demoliční odpad má velké množství využití.

Při recyklaci vzniká tzv. druhotná surovina – recyklát, který se využívá např. při stavbě silnic, k zásypům, ke srovnání terénu atd.

Dále nabízíme prodej paletovaných starých cihel.
NOVINKY A AKCE:

© Michal Smolík All Rights Reserved.